Hellig vrede, Laila Bokhari

Dette er en bok som er høyaktuell med tanke på ekstremismen og terrorbølgene som skylder innover verden nå.

Det er en modig bok skrevet av en halvt pakistansk jente som på en rundreise i de mest ekstremistiske områdene i Pakistan har intervjuet mødre til martyrer, jihadister og klanledere for å kunne forstå hvorfor Pakistan har blitt et land med fri flyt av terrorister og treningsleirer.

 

Det er mødre som frivillig gir fra seg barna sine til treningsleire for at de skal bli martyrer, religionen er større enn sitt eget barn. Men, det er også en kritikk av de øverste lederne som maner til jihad, men sender sine egne barn til dyre skoler i USA. Den fattige delen av befolkningen blir hardest rammet.

Det er en bok om det sammensatte Pakistan og problemene det sliter med idag. Tilbake

 

 

 

 

 

   

Bokanmeldelser.com